Skip to main content

Archebu i Waredu Asbestos

1Eich Manylion 2Manylion yr Ymholiad

Camgymeriadau ar y ffurflen hon

  Llwyddiant!


  Graddiwch eich profiad gan ddefnyddio ein ffurflenni

  Cliciwch ar seren isod i raddio (rhwng 1 a 5)
  Diolch am y sgôr!

  Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif Sir y Fflint i arbed amser a chadw golwg ar eich ymholiadau

  Cofrestrwch Nawr

  Eich Manylion

  Cyfeiriad

  Manylion yr Ymholiad

  Mae’n rhaid i chi gasglu eich bagiau coch cyn i chi wneud yr archeb, gellir casglu’r bagiau o flaen llaw o Ganolfan Gyswllt

  Ni chewch archebu oni bai bod yr holl wastraff yn ffitio yn y bag coch. Cyfeiriwch at https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Bins-Recycling-and-Waste/Recycling-and-waste-questions.aspx ar y wefan ynghylch sut i gael gwared ar eich gwastraff.

  Dim ond 5 bag y flwyddyn y caniateir i chi ddod gyda chi. Ni fyddwch yn gallu archebu. Cyfeiriwch at https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Bins-Recycling-and-Waste/Recycling-and-waste-questions.aspx ar y wefan ynghylch sut i gael gwared ar eich gwastraff.

  Mae arnoch angen trwydded ddilys i allu dod â’r gwastraff hwn mewn fan neu drelar. Ni fyddwch yn gallu archebu. Cyfeiriwch at https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Bins-Recycling-and-Waste/Recycling-and-waste-questions.aspx ar y wefan ynghylch sut i gael gwared ar eich gwastraff.