Skip to main content

Cais am Nawdd Hawl Bore Oes Sir y Fflint

1Eich Manylion 2Manylion yr Ymholiad

Camgymeriadau ar y ffurflen hon

  Llwyddiant!


  Graddiwch eich profiad gan ddefnyddio ein ffurflenni

  Cliciwch ar seren isod i raddio (rhwng 1 a 5)
  Diolch am y sgôr!

  Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif Sir y Fflint i arbed amser a chadw golwg ar eich ymholiadau

  Cofrestrwch Nawr

  Eich Manylion

  Cyfeiriad

  Manylion yr Ymholiad

  Manylion y Plentyn


  Cyfeiriad cartref parhaol y plentyn:


  Manylion Darparwr Gofal Plant


  Cysylltwch ag un o’r darparwyr Cyfle Cynnar ar y rhestr isod a threfnu oriau a diwrnodau darpariaeth gyda nhw. Heb y wybodaeth hon, ni fyddwch yn gallu llenwi’r ffurflen gofrestru.

  Os oes unrhyw ddarparwyr gofal plant heb eu cynnwys ar y rhestr, mae’n debygol nad ydynt wedi cofrestru i ddarparu addysg Cyfle Cynnar wedi’i hariannu. Os oes gennych blentyn sydd yn gymwys am Gyfle Cynnar ond ni allwch ddod o hyd i leoliad addysg iddynt o fewn ardal benodol o fewn Sir y Fflint, cysylltwch â’r Tîm Cymorth Blynyddoedd Cynnar ar 01352 703930

  Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, nid yw Cyngor Sir y Fflint yn hyrwyddo nac yn argymell unrhyw leoliad penodol, a dyletswydd y rhiant / gofalwr yw sicrhau bod y lleoliad a ddewisant yn addas.

  Plîs rhannwch unrhyw wybodaeth berthnasol am eich plentyn gyda'ch lleoliad Cyfle Cynnar a fydd yn dilyn brosesau ei hun a rhai yr Awdurdod Lleol ar gyfer cefnogi anghenion eich plentyn.

  Atodiadau

  Files Uploaded

   Ie

   Ie

   Mae’r cais hwn ar gyfer Cyfle Cynnar (FPN1) ORIAU ADDYSG YN UNIG – i weld a ydych yn gymwys neu i wneud cais am y Cynnig Gofal Plant ewch i dudalen Cynnig Gofal Plant Cymru: https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/childcare-offer.aspx