Skip to main content

Gwneud cais am Ad-daliad Credyd are ich Cyfrif Ardrethi Busines

1Eich Manylion 2Manylion yr Ymholiad

Camgymeriadau ar y ffurflen hon

  Llwyddiant!


  Graddiwch eich profiad gan ddefnyddio ein ffurflenni

  Cliciwch ar seren isod i raddio (rhwng 1 a 5)
  Diolch am y sgôr!

  Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif Sir y Fflint i arbed amser a chadw golwg ar eich ymholiadau

  Cofrestrwch Nawr

  Eich Manylion

  Cyfeiriad

  Manylion yr Ymholiad

  Os ydych chi wedi derbyn bil yn dangos credyd ar eich cyfrif Ardrethi Busnes, darparwch eich manylion banc isod, a gan ddilyn rhai gwiriadau diogelwch, byddwn yn dosbarthu'r cyllid i’ch cyfrif banc ac yn anfon cadarnhad atoch o'r ad-daliad trwy'r post.

  Mae’n rhaid i enw’r cyfrif banc gyd-fynd ag enw’r talwr Ardrethi Busnes atebol sy’n hawlio’r credyd. Os oes gennych ragor o cwestiynau am hawlio eich ad-daliad, cysylltwch â’r gwasanaeth Treth y Cyngor ar 01352 704848.


  Datganiad

  Rwy'n cadarnhau mai fi yw deiliad y cyfrif banc a'r talwr ardrethi busnes sydd wedi'i awdurdodi i ofyn am yr ad-daliad hwn. Deallaf ei bod yn drosedd rhoi gwybodaeth anwir, ac y gall y Cyngor gymryd camau cyfreithiol yn erbyn unrhyw berson sy'n darparu gwybodaeth sy'n anghywir yn fwriadol.