Skip to main content

Ffurflen Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr

1Eich Manylion 2Manylion yr Ymholiad

Camgymeriadau ar y ffurflen hon

  Llwyddiant!


  Graddiwch eich profiad gan ddefnyddio ein ffurflenni

  Cliciwch ar seren isod i raddio (rhwng 1 a 5)
  Diolch am y sgôr!

  Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif Sir y Fflint i arbed amser a chadw golwg ar eich ymholiadau

  Cofrestrwch Nawr

  Eich Manylion

  Cyfeiriad

  Manylion yr Ymholiad

  A. Manylion Eiddo Ardrethi Busnes


  B. Manylion yr Ymgeisydd


  C. Defnydd Presennol


  D. Cymorth Gwladwriaethol


  Datganiad Cymorth Gwladwriaethol De Minimis


  Rhaid i ddyfarniad y rhyddhad hwn gydymffurfio â chyfraith yr UE ar Gymorth Gwladwriaethol Yn unol â Rheoliadau De Minimis (EC 1407/2013) ni ddylai’r talwr ardrethi a enwir dros y dudalen dderbyn cyfanswm o fwy na €200,000 o gymorth De Minimis, gan gynnwys unrhyw Ryddhad y Stryd Fawr a ddyfernir ar gyfer yr eiddo, o fewn y flwyddyn ariannol bresennol neu’r ddwy flynedd ariannol ddiwethaf.

  Rhowch fanylion o unrhyw gymorth De Minimis a dderbyniwyd isod:

  Os yw’ch sefyllfa’n newid ac os nad ydych bellach yn bodloni’r meini prawf cymhwyso, dylech roi gwybod i ni fel y gallwn adolygu Rhyddhad y Stryd Fawr o’r dyddiad y digwyddodd y newid.

  E. Datganiad


  Trwy arwyddo’r ffurflen rydych yn cytuno, hyd eithaf eich gwybodaeth, bod y wybodaeth ar y ffurflen hon yn gyflawn ac yn gywir. Mae gwneud datganiad anwir ar y ffurflen gais yn fwriadol yn drosedd, a gall arwain at gamau cyfreithiol yn eich erbyn.

  Rwy’n datgan fod gen i awdurdod i arwyddo ar ran y talwr ardrethi a enwir dros y dudalen. Mae’r ffurflen wedi’i chwblhau yn gywir, hyd eithaf fy ngwybodaeth. Ni fydd y talwr ardrethi a enwir dros y dudalen yn derbyn mwy na’r trothwy De Minimis drwy dderbyn unrhyw Ryddhad Ardrethi’r Stryd Fawr a ddyfernir.

  Nodwch – Dylech barhau i dalu'r ardrethi busnes wrth i'ch cais gael ei ystyried. Bydd hyn yn eich galluogi i leihau’r swm sy’n ddyledus os nad yw eich cais yn llwyddiannus.