Prawf Beta Ffurflenni Newydd

Byddwch y cyntaf i roi cynnig ar ein eformau newydd - wedi'u hailgynllunio a'u cyfeillgar i ffonau symudol - a gadewch i ni wybod sut y daethoch o hyd iddynt.

Newid i ffurf newydd!

Manylion Ffurflen gais i gael trwydded i fynd â cherbyd i barc ailgylchu

loading icon, ignore

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut mae Cyngor Sir y Fflint yn prosesu data personol, a'ch hawliau chi, darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd ar ein gwefan - hysbysiad preifatrwydd. Os ydych chi’n teimlo bod Cyngor Sir y Fflint wedi camddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, gallwch anfon cwyn at Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ymweld â’u gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth 0303 123 1113.


Sylwch, rhaid llenwi’r meysydd sydd wedi’u nodi’n goch.

  • Eich Manylion
  • Ffurflen gais i gael trwydded i fynd â cherbyd i barc ailgylchu