Skip to main content

Trethi Busnes - Symud neu Gofrestru

1Eich Manylion 2Manylion yr Ymholiad

Camgymeriadau ar y ffurflen hon

  Llwyddiant!


  Graddiwch eich profiad gan ddefnyddio ein ffurflenni

  Cliciwch ar seren isod i raddio (rhwng 1 a 5)
  Diolch am y sgôr!

  Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif Sir y Fflint i arbed amser a chadw golwg ar eich ymholiadau

  Cofrestrwch Nawr

  Eich Manylion

  Cyfeiriad

  Manylion yr Ymholiad


  Os ydych chi wedi gadael eiddo busnes yn Sir y Fflint

  Os ydych chi wedi symud i eiddo busnes yn Sir y Fflint


  Os ydych yn Elusen Gofrestredig efallai y bydd gennych hawl i gael gostyngiad; byddwn yn anfon ffurflen gais atoch yn awtomatig.


  Byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn i sefydlu'r cyfarwyddyd. Os na allwn gysylltu, byddwn yn anfon mandad debyd uniongyrchol i chi i'w chwblhau.