Skip to main content

Disgownt Treth y Cyngor ar gyfer Prentisiaid a Hyfforddeion Ieuenctid

1Eich Manylion 2Manylion yr Ymholiad

Camgymeriadau ar y ffurflen hon

  Llwyddiant!


  Graddiwch eich profiad gan ddefnyddio ein ffurflenni

  Cliciwch ar seren isod i raddio (rhwng 1 a 5)
  Diolch am y sgôr!

  Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif Sir y Fflint i arbed amser a chadw golwg ar eich ymholiadau

  Cofrestrwch Nawr

  Eich Manylion

  Cyfeiriad

  Manylion yr Ymholiad

  Nid yw Prentisiaid na Hyfforddeion Ifanc yn cael eu trin fel preswylwyr at ddibenion y Dreth Gyngor ('gostyngiad diystyru’ yw hyn). Gan ddibynnu ar nifer y preswylwyr eraill yn eich cartref, mae hyn yn golygu bod gennych, o bosibl, hawl i gael gostyngiad ar swm y Dreth Gyngor y dylech ei dalu. Rhaid gofalu nad yw Prentis: Gael ei gyflogi at ddibenion dysgu crefft, a rhaid iddo fod yn astudio i ennill cymhwyster NVQ, AC yn cael cyflog neu lwfans, neu gyfuniad o’r ddau, sy’n fwy na £195 yr wythnos. Rhaid i Hyfforddai Ifanc fod: Dan 25 oed, AC yn cymryd rhan mewn cynllun hyfforddi a gafodd ei gymeradwyo gan Raglen Hyfforddi Ieuenctid y Llywodraeth.

  1. Manylion Cyfeirnod

  Byddwn yn anfon eich bil i chi drwy e-bost at y cyfeiriad e-bost a ddarparwyd. Os byddai'n well gennych beidio â derbyn bilio electronig, dewiswch yr opsiwn isod.


  2. Manylion y Cartref

  Rhestrwch y teitl ac enw llawn yr holl bobl 16 oed neu hyn sydd fel arfer yn byw yn yr eiddo (gan gynnwys y person sy'n Prentis / Hyfforddai Ieuenctid) oed. Mae angen dyddiad geni yn unig ar gyfer y Prentis / Hyfforddai Ieuenctid a phobl 16 neu 17 oed.

  Person 1


  Person 2


  Person 3


  Person 4


  Person 5


  Pobl Ychwanegol


  Rhestrwch y teitl ac enw llawn o unrhyw bobl ychwanegol 16 oed neu hyn sydd fel arfer yn byw yn yr eiddo, isod oed. Mae angen dyddiad geni yn unig ar gyfer pobl 16 neu 17 oed.

  3. Manylion Prentis / Hyfforddeion Ifanc

  Rhowch fanylion am gyflogwr y Prentis / Hyfforddai Ieuenctid:

  Rhowch fanylion y cynllun Prentis / Hyfforddeion Ifanc:

  Atodiadau

  Files Uploaded

   Ydy

   4. Datgan

   Mae'r wybodaeth a roddwyd gennyf ar y ffurflen hon yn gywir. Os wyf yn gymwys ar gyfer y Brentisiaeth / Ieuenctid Disgownt dan Hyfforddiant, rwy'n cytuno i ddweud wrth Gyngor Sir y Fflint os y Brentisiaeth / Hyfforddeion Ifanc a enwir yn y cais hwn, yn gadael y cartref, neu eu hamgylchiadau yn newid.

   Rwy'n Cytuno