Skip to main content

Disgownt Treth y Cyngor ar gyfer Pobl dan 20

1Eich Manylion 2Manylion yr Ymholiad

Camgymeriadau ar y ffurflen hon

  Llwyddiant!


  Graddiwch eich profiad gan ddefnyddio ein ffurflenni

  Cliciwch ar seren isod i raddio (rhwng 1 a 5)
  Diolch am y sgôr!

  Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif Sir y Fflint i arbed amser a chadw golwg ar eich ymholiadau

  Cofrestrwch Nawr

  Eich Manylion

  Cyfeiriad

  Manylion yr Ymholiad

  At ddibenion y Dreth Gyngor, efallai na fydd pobl o dan 20 sy'n bodloni'r amodau canlynol yn cael eu trin fel preswylydd: 1.) Yn dal yn yr ysgol neu newydd adael yr ysgol 2.) Buddion plant yn dal i fod i gael ei dalu.

  Mae hyn yn golygu, yn ddibynnol ar y nifer o breswylwyr eraill yn eich cartref, efallai y bydd gennych hawl i gael gostyngiad ar faint o Dreth y Cyngor rydych yn ei dalu. Ar gyfer disgownt hwn i wneud cais, rhaid i chi atodi copi wedi'i sganio o'r hysbysiad o dalu Budd-dal Plant at y ffurflen hon.

  1. Manylion Cyfeirnod

  Byddwn yn anfon eich bil i chi drwy e-bost at y cyfeiriad e-bost a ddarparwyd. Os byddai'n well gennych beidio â derbyn bilio electronig, dewiswch yr opsiwn isod.


  2. Manylion y Cartref

  Rhestrwch deitl, enw cyntaf a chyfenw pawb sy'n 18 oed neu'n hyn sydd fel arfer yn byw yn yr eiddo.

  Person 1


  Person 2


  Person 3


  Person 4


  Person 5


  Personau ychwanegol


  Rhestrwch y teitl ac enw llawn o unrhyw bobl ychwanegol 18 oed neu'n hyn sydd fel arfer yn byw yn yr eiddo, isod oed.

  3. Manylion mynychwr Ysgol / sy'n gadael

  Rhowch fanylion y person sydd yn dal i fod ar / neu sydd newydd adael yr ysgol

  A yw Budd-dal Plant dal i gael ei derbyn ar gyfer y person a enwir uchod

  Atodiadau

  Files Uploaded

   Ydy

   4. Datgan

   Mae'r wybodaeth a roddwyd gennyf ar y ffurflen hon yn gywir. Os wyf yn cael Gostyngiad ysgol, rwy'n cytuno i ddweud wrth Gyngor Sir y Fflint os yw'r person a enwir yn y cais hwn yn gadael y cartref i ddilyn cwrs addysg bellach, neu os oes rhywun arall dros 18 oed yn symud i mewn.

   Rwy'n cytuno