Skip to main content

Ryddhad Ardrethi Busnes Dewisol

1Eich Manylion 2Manylion yr Ymholiad

Camgymeriadau ar y ffurflen hon

  Llwyddiant!


  Graddiwch eich profiad gan ddefnyddio ein ffurflenni

  Cliciwch ar seren isod i raddio (rhwng 1 a 5)
  Diolch am y sgôr!

  Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif Sir y Fflint i arbed amser a chadw golwg ar eich ymholiadau

  Cofrestrwch Nawr

  Eich Manylion

  Cyfeiriad

  Manylion yr Ymholiad

  A. Manylion Eiddo'r Ardrethi Busnes


  B. ENW’R CORFF


  C. Darparu Cyfleusterau


  D. AELODAU’R CORFF


  E. Datganiad


  Ardystiaf drwy hyn fod y wybodaeth uchod yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth ac y credaf.

  Rwy'n cytuno