Skip to main content

Gorchymyn Dyled Treth y Cyngor Cais Am Wybodaeth

1Eich Manylion 2Manylion yr Ymholiad

Camgymeriadau ar y ffurflen hon

  Llwyddiant!


  Graddiwch eich profiad gan ddefnyddio ein ffurflenni

  Cliciwch ar seren isod i raddio (rhwng 1 a 5)
  Diolch am y sgôr!

  Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif Sir y Fflint i arbed amser a chadw golwg ar eich ymholiadau

  Cofrestrwch Nawr

  Eich Manylion

  Cyfeiriad

  Manylion yr Ymholiad

  Os ydych wedi derbyn Ffurflen Cais am Wybodaeth Gorchymyn Dyled drwy’r post, gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon i gyflwyno’r wybodaeth angenrheidiol a holwyd amdani ar-lein. Bydd methu cwblhau’r ffurflen hon yn llawn neu methu talu’n llawn o fewn 7 diwrnod o’r Gorchymyn Dyled yn golygu y bydd eich ôl-ddyledion yn cael eu hanfon ymlaen at Asiant Gorfodi i’w casglu, a byddwch yn atebol am dalu eu ffioedd ychwanegol nhw am eu casglu.
  Rhaid i bob aelod o’r cartref sydd wedi derbyn Gorchymyn Dyled gwblhau eu ffurflen eu hunain.

  Rhowch enw, cyfeiriad a rhif ffôn y cyflogwr y cyfeirir ato uchod os gwelwch yn dda

  Lwfans Ceisio Gwaith Pensiwn y Wladwriaeth cymorth cyflogaeth yn caniatáu ance Credyd Pensiwn Budd-dal Salwch Pensiwn Preifat Taliad Cymorth Profedigaeth

  Eich Cynigion I Dalu

  Amlinellwch isod eich cynigion i dalu swm Treth y Cyngor sy’n ddyledus os gwelwch yn dda. Bydd eich cynigion yn cael eu hystyried a bydd ateb yn cael ei anfon atoch i gadarnhau a ydi hyn yn dderbyniol ai peidio. Dylech ddechrau gwneud y taliadau ar unwaith.

  Ni fydd eich cynigion yn cael eu hystyried, a bydd eich cyfrif yn cael ei basio i’r Asiant Gorfodi, os nad ydych yn cwblhau’r cwestiynau perthnasol

  Datgan

  Mae'r wybodaeth gennyf ar y ffurflen hon yn gywir