Skip to main content

Gwneud cais am Ad-daliad Credyd ar eich Cyfrif Rhent Tai

1Eich Manylion 2Manylion yr Ymholiad

Camgymeriadau ar y ffurflen hon

  Llwyddiant!


  Graddiwch eich profiad gan ddefnyddio ein ffurflenni

  Cliciwch ar seren isod i raddio (rhwng 1 a 5)
  Diolch am y sgôr!

  Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif Sir y Fflint i arbed amser a chadw golwg ar eich ymholiadau

  Cofrestrwch Nawr

  Eich Manylion

  Cyfeiriad

  Manylion yr Ymholiad

  Os ydych chi wedi derbyn datganiad yn dangos credyd ar eich cyfrif Rhent Tai, darparwch eich manylion banc isod, a gan ddilyn rhai gwiriadau diogelwch, byddwn yn dosbarthu'r cyllid i’ch cyfrif banc ac yn anfon cadarnhad atoch drwy’r post. Mae’n rhaid i enw’r cyfrif banc gyd-fynd â’r enw ar y Cyfrif Rhent Tai sy’n hawlio’r credyd. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am hawlio eich ad-daliad, cysylltwch â’r Gwasanaeth Rhent Tai ar 01352 703838.


  Datganiad

  Rwy'n cadarnhau mai fi yw deiliad y cyfrif banc a'r talwr rhent tai sydd wedi'i awdurdodi i ofyn am yr ad-daliad hwn. Deallaf ei bod yn drosedd rhoi gwybodaeth anwir, ac y gall y Cyngor gymryd camau cyfreithiol yn erbyn unrhyw berson sy'n darparu gwybodaeth sy'n anghywir yn fwriadol.